Navigacija

Zvanični sponzori

U ovoj grupi sponzora su sponzorske ponude posebno kreirane, koncipirane na takav način da zadovolje mogućnosti i želje partnera, kao i realne potrebe Festivala.

Sponzori i partneri u ovoj kategoriji podržavaju Festival kroz novčani iznos ili kroz pružanje njihovih usluga, odnosno proizvoda.

Brojne su mogućnosti da neka kompanija bude partner Festivala obezbjeđujući neophodne usluge, proizvode i servise. Na taj način, dio operativnih troškova Festivala se smanjuje na minimum, a raspoloživi budžet usmjerava na kvalitet programa i dolazak gostiju.

Vizibilitet kroz festivalske publikacije, određene festivalske štampane materijale , trailer Festivala, te određene PR aktivnosti je također zagarantovan.