Navigacija

Pravila upotrebe web stranice

Ovo je stranica Sarajevo film festivala ( u daljem tekstu: “SFF”) Uvjeti navedeni u nastavku teksta odnose se na sadržaj i korištenje web stranice SFF-a. Korištenjem web stranice SFF-a, posjetilac (u daljem tekstu: “Korisnik”) prihvaća navedene uvjete.


Korištenje

Korisnik može konsultirati i koristiti ovu web stranicu, kao i informacije, podatke, softver, usluge i druge sadržaje koje na ovoj web stranici nude SFF i treća lica (u daljem tekstu zajedno: “sadržaj”) isključivo u svrhu ostvarivanja informacija. Zabranjeno je koristiti ovu web stranicu i njen sadržaj na način koji će prouzrokovati štetu drugim internet korisnicima ili SFF-u ili na način koji se može negativno odraziti na adekvatno funkcioniranje web stranice ili njenog sadržaja. Isto tako zabranjeno je koristiti dijelove web stranice koji nisu dostupni općoj javnosti pod lažnim imenom ili izbjegavajući mjere zaštite.


Tačnost i cjelovitost

Premda činimo sve napore kako bi smo osigurali tačne i ažurirane informacije, ne možemo garantirati da je sadržaj stranice tačan i cjelovit u momentu kada ga Korisnik koristi, niti možemo garantirati da će sadržaj biti cjelovit i tačan nakon proteka izvjesnog vremena. Iz ovog sadržaja ne proizilaze nikakva prava niti obaveze.

 

SFF nije odgovoran za (a) štetu prouzrokovanu netačnim, nepotpunim ili nedostupnim sadržajem; (b) štetu nastalu korištenjem sadržaja; i/ili (c) štetu nastalu zbog problema prouzrokovanog ili svojstvenog širenju informacija putem interneta kao što su neispravno funkcioniranje ili prekidi, odnosno greške i zakašnje informacije ili usluge od strane SFF-a ili pak informacija od Korisnika prema SFF-u putem web stranice ili bilo kojeg drugog elektronskog medija.


Dostupnost

SFF nastoji učiniti svoju web stranicu i njen sadržaj što dostupnijom, ali pri tome ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice (privremene) nedostupnosti web stranice i/ili (dijelova) sadržaja.


Hiperveze (Hyperlinks)

Hiperveze na web stranici SFF-a vode do web stranica i/ili servera koje održavaju druga lica. SFF ne garantira i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajima na tim stranicama i/ili serverima.


Intelektualna svojina

Web stranica i različiti elementi sadržaja, uključujući tekstove, fotografije, zaštitne slogane, logotipe, fotografska i grafička rješenja web stranice, intelektualno su vlasništvo SFF-a i/ili lica koja su to pravo prenijela na njega. Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje sadržaja bez pismenog odobrenja SFF-a, osim kada je tehnički neophodno konsultirati web stranicu i sadržaj i koristiti ga u skladu sa ovim uvjetima.

SFF zadržava pravo da ne postavi određene linkove na svoju web stranicu, posebice na dijelove koji nisu na početnoj stranici (deep links) ili na linkove koji vode na stranice na kojima korisnici vide web stranicu SFF-a u okviru neke druge stranice (framed links).


Informacije upućene SFF-u

SFF ne može garantirati da će elektronska pošta ili druge elektronske poruke upućene na adresu SFF-a biti blagovremeno zaprimljene i obrađene, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljene ili kasno pristigle pošte, odnosno za neobrađivanje ili zakašnjelo obrađivanje iste.

 

Korisnik je saglasan da SFF može slobodno raspolagati informacijama koje mu je dostavio i garantira da te informacije ne ugrožavaju prava trećih lica.

 

SFF zadržava pravo izmjene i/ili brisanja informacija koje Korisnik dostavi putem web stranice u slučaju da je informacija koja je ponuđena ili već postavljena na stranicu u suprotnosti sa zakonom, interesima drugih korisnika interneta, trećih lica ili općim uvjetima SFF-a.


Proizvodi i usluge 
 
Festivalska ulaznica za projekcije je dokument sa kojim gosti imaju pristup festivalskim kino lokacijama u zavisnosti od ulaznice koju kupe.
 
Festivalska akreditacija je kartica koja omogucuje ulaz na razlicite Festivalske evente te laksi pristup ulaznicama za projekcije. Razlicite akreditacije su dostupne, koje imaju razlicita pravila pristupa.
 
Golden Card je kartica koja pruza lakši pristup festivalskim eventima i lokacijama, VIP ulaz na dvije najveće festivalske lokacije, jedinstven osjećaj festivalske atmosfere, priliku da upoznate goste Festivala, ekskluzivne pogodnosti samo za Golden Card korisnike, te pozivnice za premijere filmova u kinu Meeting Point tokom godine i mnogo vise. 
 
Racun za sve proizvode i usluge Sarajevo Film Festivala se zaduzuje u Konvertibilnim markama – KM.
 


Politika isporuke proizvoda i usluga
 
Ukoliko kupite vaše ulaznice on-line, e-ulaznice će biti poslate putem e-maila u roku od nekoliko minuta od kupovine. Svaka e-ulaznica sadrži jedinstveni kod koji će omogućiti pristup projekcijama. Dovoljno je pokazati dobiveni prilog mail-a ili odštampanu e-ulaznicu prilikom ulaska na projekciju. Maksimalan broj ulaznica koje je moguće kupiti za jednu projekciju je četiri (4);
• Plaćanje ulaznica se može izvršiti gotovinom, te putem MasterCard ili VISA kartice ;
• Sva plaćanja će biti obavljena u konvertibilnim markama (KM). Pri zaduživanju Vaše kartice iznos koji je naznačen na Web Shop-u se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primjenjuju operatori kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u cijeni koja je naplaćena, u odnosu na cijenu koja je iskazana na Web Shop-u.
 
Golden Card kartica se preuzima u prostorijama Golden Card Lounge-a, prema uputama Golden Card koordinatora. 
 

Povrat novca
 
Povrat novca za kupljenu ulaznicu ili zamjena za ulaznicu neke druge projekcije u istom novčanom iznosu mogući su u roku od 24 sata od predviđenog termina projekcije i to:
• U slučaju kada organizator javno objavi otkazivanje predviđene projekcije
• Kada početak projekcije kasni duže od 30 minuta bez prethodne najave o pomjeranju početka projekcije i u tom slučaju potrebno je obratiti se osoblju Festivala
 
Povrat novca se vrši u roku od 14 dana od kupovine Gold Card-a. Pri povratu novca, u slučaju inostranih transakcija, od refunda se odbija provizija banke.


Politika čuvanja podataka o kupcu (vlasniku kartice)
 
Naglašava se  da prilikom posjete www.sff.ba, lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obavezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima davati podatke koje smo od Vas primili, niti ih prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima. Na određenim mjestima unutar www.sff.ba  stranica u odredeno vrijeme prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, e-mail adresu, ...). Sarajevo Film Festival garantuje da podatke koje prikupi neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.
 

Politika rada sa kartičnim transakcijama i podacima dostavljenih od vlasnika kartice
 
Ukoliko plaćanje vršite platnim karticama nakon što potvrdite narudžbu bićete preusmjereni na stranicu za naplatu putem interneta, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćanje. Ukoliko je transakcija uspješna bićete vraćeni na Office Shoes Web Shop stranicu sa obavještenjem da je plaćanje uspješno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspjelo, bićete vraćeni na Office Shoes Web Shop stranicu sa informacijom o neuspjelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja.
 
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za
naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.
 
Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.
 

Izmjene

SFF zadržava pravo da, djelomično ili u cijelosti, izmjeni sadržaj ove web stranice bez prethodnog obavještenja.


Primjenjivi zakon i nadležni sud

Ovi uvjeti korištenja web stranice SFF-a podliježu zakonu Bosne i Hercegovine. Sporovi vezani za uvjete i/ili korištenje web stranice SFF-a rješavaju se isključivo pred nadležnim sudom u Sarajevu.