Navigacija

Operacija Kino

Filmski festivali iz Transilvanije, Sofije, Istanbula i Sarajeva, u okviru zajedničkog projekta Operacija kino, koji je nastao uz podršku programa MEDIA Mundus, nastoje privući što veći broj gledalaca u kino dvorane, predstavljajući dio svog programskog sadržaja i festivalske atmosfere publici u drugim gradovima tokom cijele godine. Osim toga, u suradnji sa Reelport GmbH, dio naslova iz programa je također dostupan na VoD (video-on-demand) platformi Operacije kino.

Cilj projekta jeste doprinijeti razvoju filmske industrije, unaprijediti obrazovni i kulturni utjecaj kinematografije, ali i osigurati pristup što većem broju ljubitelja filma sa željom da se stvori nova generacija filmske publike.

Punk Cinema, programska cjelina nastala u okviru Operacije kino u Bosni i Hercegovini, nastoji ohrabriti i podržati mlade talente i ljubitelje filma, koji u okviru ovog projekta imaju mogućnost razviti i promovirati svoje radove.