Navigacija

VIP Klub sponzora

Ovu kategoriju, ujedno i glavnu, čini maksimalno 10 sponzora.

Sve kompanije uživaju high profile tretman i maksimalni vizibilitet tokom Sarajevo Film Festivala, te imaju potpuni ekskluzivitet svojih proizvoda ili usluga. 

Sa svakom pojedinom kompanijom, Festival zajedno kreira sponzorske pakete, te posebne zajedničke aktivnosti koje odgovaraju potrebama i željama kako Partnera, tako i Festivala. 

Razne aktivnosti se odvijaju ne samo tokom devet dana Festivala, već tokom cijele godine.

Kompanije iz kategorije VIP Klub sponzora su integrirane u kanale komunikacije Fesivala, uključujući njihov logotip na publikacijama Sarajevo Film Festivala, ostalim štampanim materijalima (kao na primjer poster), trailer Festivala, te banner za konferenciju za novinare. Maksimalan vizibilitet je također zagarantovan kroz dodatne PR aktivnosti.

VIP Klub sponzora čine: Glavni sponzori i Ekskluzivni sponzori