Navigacija

Sponzori

Sponzori uživaju sve privilegije ponuđenih sponzorskih paketa i postaju zvanični partner Festivala.

Također, postoji mogućnost prilagođavanja nekih elemenata sponzorskih paketa, te se određena zajednička aktivnost također može kreirati zajedno sa svakom kompanijom.

Vizibilitet kroz festivalske publikacije, određene festivalske štampane materijale, trailer Festivala, te određene PR aktivnosti je također zagarantovan.

Ovu kategoriju sponzora čine: Zlatni sponzori, Srebreni sponzori, partneri i internacionalni partneri