Navigacija

Fatma Al Remaihi

Direktorica Doha Film Instituta (Katar)

Fatma Al Remaihi
Fatma Al Remaihi rođena je i živi u Dohi. Diplomirala je englesku književnost na Univerzitetu u Kataru. Funkciju direktorice Doha film instituta obavlja od decembra 2014. godine, a istovremeno je i direktorica inicijative Qumra i Festivala omladinskog filma Ajyal – godišnjih filmskih programa u organizaciji Instituta. Radila je kao kulturna savjetnica na prvom izdanju Doha Tribeca Film Festivala, a zatim se pridružila Institutu odmah nakon njegovog osnivanja 2009. godine na funkciji voditeljice Odjela za odnose sa javnošću. Al Remaihi je bila inicijatorica uspostave strateškog partnerstva sa Filmskim festivalom Giffoni, čij je model žirija sastavljenog od mladih filmskih stručnjaka poslužio kao predložak za Festival omladinskog filma Ajyal.