Navigacija

Thomas Hailer

Kurator Međunarodnog Filmskog Festivala U Berlinu (Njemačka)

Thomas Hailer

 Thomas Hailer radi kao savjetnik direktora Internacionalnog filmskog festivala u Berilnu za takmičarski i Berlinale Specijal program, te koordinira programsku komunikaciju između svih programa i odjela festivala. Hailer također savjetuje direktora festivala o pitanjima vezanim za umjetničko pozicioniranje i strukturalni razvoj festivala, sa specijalnim naglaskom na usklađivanje individualnih festivalskih programa sa potrebama Evropskog filmskog marketa. 

Hailer je bio direktor programske sekcije festivala za mladu publiku “Generation” u periodu od 2002. do 2008. godine kada je sa ciljem privlačenja mlađih autora uveden i 14plus takmičarski program. Hailer je šef studija pri obrazovnoj inicijativi Njemačkog udruženja za dječiji film “Akademie für Kindermedien”. Do 2008. je u profesionalnom kapacitetu dramaturga i script doctora nadzirao razvoj projekata pri Filmskoj fondaciji “Kuratorium Junger Deutscher”.