Navigacija

Talents Sarajevo 2020

NEW BEGINNINGS

Pandemija virusa COVID-19 već je prepoznata kao ključna prekretnica u recentnoj globalnoj historiji. Prema širokom konsenzusu, ništa više neće biti kao prije zaraze; neki tvrde da će biti nemoguć i poslovični “povratak u normalu”. Koronavirus nam je pokazao koliko su neki od glavnih temelja dojučerašnje “normalnosti” zapravo sumnjivi i problematični – ako bismo im se nekritično vratili, samo bismo ponovili stare greške.

Pa ipak, reći da je promjena neminovna ne znači i da zapravo znamo kakvi nas scenariji čekaju. Koje oblasti ljudskog života će se promijeniti nabolje, a koje nagore? Koji pojedinci i grupe će profitirati od promjena? Ko će ostati zapostavljen? Ko će platiti najveću cijenu? Koje vrijednosti, ideali i norme ostaju u igri, a koje će biti odbačene? Šta će biti prilagođeno, a šta će biti istinski novo?

Na ova je pitanja trenutno nemoguće odgovoriti, ali tektonski utjecaj krize nas obavezuje da ih počnemo postavljati što prije, u vezi sa praktički svim oblastima ljudskog postojanja i djelovanja. Film je jedna od njih. Kako će pandemija utjecati na novu generaciju filmaša – kako na produkcijski kontekst u kome rade, tako i na priče koje žele ispričati i teme koje žele istražiti? Koje su posljedice krize najakutnije, a koje će biti najopasnije na duži rok? Osim toga, da li će haos s koronavirusom imati i neke pozitivne efekte za filmsku branšu? Hoće li nam omogućiti da sagledamo film u nekoj novoj važnoj perspektivi? Konačno, kakvu moć i utjecaj film ima u vremenu krize? Može li pridonijeti procesima socijalne reintegracije i ozdravljenja? I može li nam pomoći da prepoznamo i preveniramo slične krize ubuduće?     

Talents Sarajevo, kao integralni dio 26. Sarajevo Film Festivala, ove će godine pružiti priliku filmskim talentima iz regije da postave i istraže ova i slična pitanja u – nadamo se – ambijentu nakon pandemije, u uslovima društevnog oporavka i kritičkog preispitivanja. Iza naših planova za ovogodišnji Talents Sarajevo – pod naslovom „New Beginnings“ – ne stoji samo nepokolebljivi optimizam, nego i uvjerenje da ova goruća pitanja trebamo postaviti što prije, precizno i odgovorno. Nadamo se da će ta pitanja, kao i odgovori na njih, potvrditi ono što ni ova kriza neće dovesti u pitanje: Film je uvijek na strani života.       

Rok za prijave na Talents Sarajevo 2020 je 24. maj.

Za prijave molimo kliknite ovdje


KONTAKT

Talents Administration,

talents_sarajevo@sff.ba