Navigacija

Rana registracija otvorena je od 10. juna do 05. jula 2019. sa posebnom cijenom od 60 KM (cca 30 EUR)! Studenti bosanskohercegovačkih akademija za film i dramske/ scenske umjetnosti imaju poseban popust od 50%.

Sarajevo Film Festival nudi mogućnost akreditovanja za studente i učenike srednjih škola. Za ovu kategoriju obezbijeđen je određeni broj ulaznica za sve programe Festivala, a pored toga ova akreditacija omogućava pristup Festivalskom centru, razgovoru sa gostima Festivala, press konferencijama, panelima, javnim intervjuima i drugim pratećim programima. Broj akreditacija je ograničen.

MOLIMO IMAJTE NA UMU da podneseni zahtjev za akreditaciju ne znači automatsko prihvaćanje registracije za Sarajevo Film Festival. Članovi Festivalskog tima će pažljivo razmotriti sve primljene prijave i pravovremeno vas obavijestiti o tome da li je vaš zahtjev za akreditaciju odobren, nakon čega ćete dobiti instrukcije za plaćanje. Plaćanje morate izvšiti u gore navedenom roku da biste ostvarili cijenu Rane registracije.

Ovdje se možete registrovati za kupovinu akreditacije.

KONTAKT

Ines Lučić
Head of Accreditation
Sarajevo Film Festival
Zelenih beretki 12
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
accreditations@sff.ba