Navigacija

Srce Sarajeva za najbolji igrani film

ÁGA

Srce Sarajeva za najbolji igrani film
Bugarska, Njemačka, Francuska
Režija: Milko Lazarov
Producenti: Veselka Kiryakova, Eike Goreczka, Christoph Kukula, Guillaume de Seille 
Novčana nagrada u iznosu od 16.000 €.