Navigacija

Specijalna nagrada žirija

DEVETOMJESEČNI RAT

Specijalna nagrada žirija
Režija: László Csuja 
Mađarska, Katar
Novčana nagrada u iznosu od 2.500 €.