Navigacija

MEINOLF ZURHORST

Rukovodilac filmskog odjela ZDF/ARTE, Njemačka

MEINOLF ZURHORST

Meinolf Zurhorst je rođen 1953. godine u Njemačkoj. Poslije studija historije umjetnosti, filma i televizije, kao i studija antropologije, radio je kao filmski kritičar. Autor je više knjiga o filmu i filmskim glumcima. Napisao je niz biografija glumaca, kao što su Robert De Niro, Jack Nicholson, Julia Roberts, Tom Hanks, itd. Jedan je od osnivača producentske kuće koja je radila više emisija za Voice of Germany, kao i kompanije za filmsku produkciju i postprodukciju. Zurhorst je također i koscenarista i režiser nekoliko dokumentarnih filmova. Od 1992. godine bio je urednik stranog programa Filmskog odjela TV ARTE, a 1994. imenovan je za šefa istog odjela. 2000. godine prešao je na ZDF/ARTE, kao rukovodilac je filmskog odjela.