Navigacija

Rana registracija otvorena je od 10. juna do 05. jula 2019. sa posebnom cijenom od 140 KM (cca 70 EUR)!

Industry akreditacije izdaju se filmskim profesionalcima  u sljedećim sektorima:  produkciji, kompanijama za prodaju i distribuciju filmova, filmskim institucijama (fondovi, strukovna udruženja),  TV emiterima, agencijama za promociju filma, filmskim festivalima i -marketima, trening programi i kompanijama koje pružaju servis usluge. Akreditacija za CineLink Dane filmske industrije omogućava pristup industry aktivnostima, kao i filmskim projekcijama i povezanim događajima u okviru Sarajevo Film Festivala.

MOLIMO IMAJTE NA UMU da podneseni zahtjev za akreditaciju ne znači automatsko prihvaćanje registracije za Sarajevo Film Festival. Članovi Festivalskog tima će pažljivo razmotriti sve primljene prijave i pravovremeno vas obavijestiti o tome da li je vaš zahtjev za akreditaciju odobren, nakon čega ćete dobiti instrukcije za plaćanje. Plaćanje morate izvšiti u gore navedenom roku da biste ostvarili cijenu Rane registracije.

Ovdje se možete registrovati za kupovinu akreditacije.

KONTAKT

Ines Lučić
Head of Accreditation
Sarajevo Film Festival
Zelenih beretki 12
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
accreditations@sff.ba