Navigacija

FREDERIC MAIRE

Umjetnički direktor Locarno Film Festivala, Švicarska

FREDERIC MAIRE

Frederic Maire je rođen 1961. godine u Švicarskoj. Smatra se jednim od najboljih novinara specijaliziranih za film i filmsku kritiku. Još od 1986. godine njegov rad usko je vezan za filmski festival u Locarnu. Uređivao je njegov bilten Pardo News, Locarno Film Festival žurnal i bio član uredništva magazina Film. Frederic Maire je također i jedan od osnivača dječijeg film kluba The Magic Lantern, koji je izrastao u najveću organizaciju takvog tipa u Evropi i koji okuplja 26.000 članova. Režirao je nekoliko kratkih i dokumentarnih filmova, kao i veći broj TV reportaža. Godine 2006. imenovan je za umjetničkog direktora Locarno Film Festivala.