Navigacija

EFA

Alessandro Marcionni
Filmski festival u Locarnu, direktor sekcije Pardi di domani (Švicarska)
Urszula Śniegowska
Umjetnička direktorica Američkog filmskog festivala u Wroclawu (Poljska)
Zora Stančič
Vizualna umjetnica (Slovenija)