Navigacija

Charles Tesson

umjetnički direktor programa Critic’s Week Filmskog festivala u Cannesu (Francuska)

Charles Tesson

Charles Tesson je od 2012. umjetnički direktor programa Critic’s Week Filmskog festivala u Cannesu. Od 1979. radi i kao filmski kritičar u Cahiers du Cinéma, a neko je vrijeme bio i urednik tog časopisa. Profesor je na Sorbonne Nouvelle (Université Paris III), gdje predaje film, historiju i estetiku. Napisao je više knjiga i eseja o filmu, među kojima su Satyajit Ray (1992), Luis Buñuel (1995), El from Luis Buñuel (1996), Photogénie de la Série B (1997), Théâtre et cinéma (2007) i Akira Kurosawa (2008 ). Bio je urednik nekoliko posebnih priloga za Cahiers du Cinéma, uključujući Made in Hong Kong (1984) s Olivierom Assayasom i Made in China (1999), a također je i jedan od kourednika knjige L'Asie à Hollywood (2001).