Navigacija

Marina Kožul

Selektorica i producentica Festivala 25 FPS (Hrvatska)

Marina Kožul

Marina Kožul selektorica je i producentica 25 FPS, Udruge za audiovizualna istraživanja iz Zagreba, čiji je najvažniji projekt Festival 25 FPS, međunarodni filmski festival posvećen eksperimentalnom, inovativnom i umjetničkom filmu i videu. Uz festivalsku produkciju udruga se također bavi izdavačkom djelatnošću te neformalnim obrazovanjem iz filmske i medijske umjetnosti. Marina Kožul je uređivala programe za festivale i art-kina u Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima, a promovira hrvatski eksperimentalni film, video i animaciju na evropskim i svjetskim filmskim i medijskim događajima. Od 2012. sarađuje s Međunarodnim filmskim festivalom u Rotterdamu kao savjetnica za kratkometražni film.