Navigacija

Objave

Ulaganje u kulturu nije trošak, nego ulaganje u održivi razvoj

U sarajevskoj Vijećnici danas je održana konferencija za novinare na kojoj su o značaju titule Sarajeva kao kreativnog grada filma UNESCO-a i značaju Sarajevo Film Festivala govorili gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović i šef ureda UNESCO-a u BiH Siniša Šešum.

“Sarajevo je grad filma UNESCO-a, što znači da smo se kao grad opredijelili da kreativna industrija i film budu pokretači kulturnog, ekonomskog i društvenog razvoja grada. Kao grad filma UNESCO-a želimo da Sarajevo bude prepoznatljivo kao centar filmske kulture; promovišemo sarajevske lokacije za domaće i strane produkcije kako bi povećali filmsku i TV proizvodnju u našem gradu. To nam otvara ogromne mogućnosti: osim povećanja proizvodnje audio-vizualnog sadržaja, povećavamo ekonomsku dobit, otvaraju se nova radna mjesta, mladi dobijaju priliku za edukaciju i razmjenu iskustva sa kolegama iz struke iz inozemstva te radimo na edukaciji i usavršavanju mladih profesionalaca. Ovu titulu, čiji smo ponosni nositelj, dobili smo najviše zahvaljujući Sarajevo Film Festivalu po kojemu je ovaj grad u svijetu prepoznat kao grad kulture i filma. Cijeneći sve ono što Sarajevo Film Festival donosi ovom gradu i državi, Grad Sarajevo kontinuirano pruža podršku Festivalu. Tako će biti i ove godine, pa smo iz budžeta Grada za 28. Sarajevo Film Festival, koji će biti održan od 12. do 19. augusta, izdvojili 200.000 KM”, istaknula je gradonačelnica Karić. Karić je naglasila da je utjecaj Sarajevo Film Festivala na ekonomiju, kulturu i društvo Bosne i Hercegovine ogroman. Statusom grada filma UNESCO-a Grad Sarajevo se obavezao na realizaciju Akcionog plana 2020.-2024., koji je podnesen prilikom kandidature Grada Sarajevo za status filma UNESCO-a.

“Sarajevo grad filma UNESCO-a tokom godine ima niz aktivnosti kojima želimo popularizirati filmsku kulturu za sve generacije. Među posljednjim aktivnostima je bila Noć kina, koja je bila izuzetan uspješan projekat. Sve to me čini ponosnom i sretnom da se u ovom gradu održava filmska smotra koja na ljeto u fokus regionalne i svjetske javnosti i filmskih profesionalaca stavlja Sarajevo i koju će Grad Sarajevo i ove godine podržati. I ove godine očekujemo pravu filmsku čaroliju u gradu”, istaknula je Karić, čestitajući Marjanoviću na imenovanju za direktora Festivala i zahvalivši Mirsadu Purivatri na svemu što je učinio za Grad u protekla tri desetljeća. 

Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović zahvalio je gradonačelnici za kontinuiranu i rastuću podršku Grada Sarajeva Sarajevo Film Festivalu.

Nakon što je UNESCO na svoju listu kreativnih gradova uvrstio Sarajevo kao grad filma, bio je pravi trenutak za sprovođenje nove studije o utjecaju Sarajevo Film Festivala. I novu Studiju je, kao i prvu iz 2017. godine, sprovela kompanija Olsberg SPI, specijalizirana u području kreativnih industrija. Ova kompanija od 2015. vrši mjerenja uticaja Sarajevo Film Festivala. Nova Studija, čiji dio sada prvi put predstavljen, pokazuje utjecaj Festivala od 2017. do 2019. godine. 

“Festival ima značajan ekonomski utjecaj na grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Analiza uticaja Sarajevo Film Festivala u periodu 2017.-2019. ukazuje na kontinuirano značajan doprinos organizacije Festivala ekonomiji naše zemlje. U 2019. godini direktni doprinos Festivala – mjeren kroz potrošnju Obala Art Centra – dosegao je 6 miliona KM. Ako se uračunaju i multiplikacijski efekti, ukupna potrošnja povezana sa Festivalom je 2019. godine iznosila 13,9 miliona KM. Ova brojka pokazuje obim potrošnje povezane sa Festivalom u Bosni i Hercegovini tokom godina u kojima je istraživanje sprovedeno. U 2019. godini, BDV (bruto dodana vrijednost) Festivala je iznosio 0,7 miliona KM, a ukupni efekat – sa uračunatim multiplikatorima – 2,5 miliona KM. Za svaku konvertibilnu marku privatnog kapitala uloženog u Festival, ostvarivao se povrat investicije od između 1,41 KM BDV i 1,81 KM BDV, dok se za marku javnog kapitala uloženog u Festival ostvarivao povrat investicije između 1,28 KM BDV i 1,49 KM BDV. Festival je također značajan izvor poreskih prihoda za javni sektor: za svaku KM javnih sredstava uloženih u Festival (kako iz bosanskohercegovačkih, tako i iz međunarodnih izvora) ostvaruje se povrat od 2,11 KM na ime poreskih prihoda”, istaknuo je Marjanović. 

Pored direktnog ekonomskog uticaja održavanja samog Festivala, nastavljen je pozitivan trend utjecaja Festivala na turizam, na stvaranje nove publike kao i činjenica da je Festival ključan u razvijanju produkcije novih sadržaja i same filmske industrije, posebno u regiji Jugoistočne Evrope ali i na širem evropskom i međunarodnom planu. 

Istraživanje je rađeno na osnovu metodologije koja je odgovarala uslovima do pojave pandemije COVID-19, ali Festival je i u godinama pandemije, 2020. i 2021. pokazao moć i mogućnosti kreativne industrije, prilagodljive i snažne i u izazovnim vremenima, te će istraživanja koja će analizirati uticaj Festivala u vremenu pandemije tek uslijediti.   

Šešum je naglasio da status Sarajeva kao dijela UNESCO-ve porodice kreativnih gradova nije samo priviligeija i priznanje da su kultura i kreativnost sadržani u samoj srži razvojne strategije grada, nego i velika obaveza.

“Studija o uticaju Sarajevo Film Festivala na kulturni, ekonomski i društveni razvoj Sarajeva i Bosne i Hercegovine, koju je finansirao UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost, još je jedan od dokaza da ulaganje u kulturu i kreativne industrije nije trošak, nego ulaganje u održivi razvoj. To je nešto što se ne smije zaboraviti niti zanemariti, što se vrlo često dešava u Bosni i Hercegovini. Gledaju se samo početna ulaganja i prave se neutemeljene procjene, bez da se zaista analiziraju stvarni učinci i doprinosi kulture. UNESCO za nekoliko dana počinje sa implementacijom projekta Doprinos kulture ostvarivanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, Sarajevo će aktivno učestvovati u ovom projektu, a informacije predstavljene o Sarajevo Film Festivalu u mnogome će doprinijeti uspješnoj implementaciji projekta”, naglasio je Šešum. Dodao je da se nada da će Grad Sarajevo zajedno sa Sarajevo Film Festivalom nastaviti sa jačanjem i promocijom statusa Sarajeva kao UNESCO-vog kreativnog grada filma, na dobrobit svih građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

 
PRAVILNIK O učešću u programu VOLIM FILM 30. Sarajevo Film Festivala
Renomirani filmski autori i večernje projekcije nagrađivanih filmova na Slano Film Days
Otvoren poziv za Western Balkans Youth Team: Sarajevo Film Festival u očima mladih
Peterostruki Oskarovac predvodi listu predavača na Slano Film Days
Izložba fotografija o počecima Sarajevo Film Festivala otvara se u Dubrovniku