Navigacija

Objave

10. Dan ljudskih prava

Uzlet nacionalizma u Europi - test europske humanitarnosti i europskih vrijednosti?

Ponedjeljak, 13.8.2018.
Moderator: Robert Zuber
 
Svijet je 10. 12. 1948. godine rekao nikada više i donio Opću deklaraciju o ljudskim pravima. I vjerovao da se svo zlo koje mu je prethodilo neće više nikada ponoviti. Sedamdeset godina kasnije, živimo li u globalnom društvu koje je, čini se, razloge njenog nastajanja i sam sadržaj Deklaracije zaboravilo? 
 
A kada pak govorimo o starom kontinentu, nalazi li se Europa pred novim presudnim trenucima, koji će odrediti vrijede li još uvijek njene vrijednosti, koje načelno najviše zagovaraju članice Europske unije? Uspon nacionalističkih stranaka, poput AfD-u Njemačkoj, stranke Marine Le Pen u Francuskoj, nove vlade u Italiji, Orbanove Mađarske, ukazuju na svojevrsnu balkanizaciju 90-tih Europe danas. Migrantska kriza pospješuje uzlet nacionalizma, ali ne više kao subkulturalna neželjena pojava, već koristeći poluge demokracije i parlamentarizma, putem izbornih procesa. Ima li refleksija ovih trendova pak upravo na Balkan? Regiju, koja još uvijek nije riješila sva svoja međusobna pitanja, a čije zemlje upravo aspiriraju Europskoj uniji. S druge strane, žele li istinski trenutne članice Europske unije (više) zemlje Balkana?
 
Ono što i u češkom filmu vidimo kao militarizacija koja se tolerira, ali na način kao da se radi o sporadičnim pokretima na rubu društvene zajednice, sve više postaje legitimna politička opcija, koja poput Italije i Mađarske s vremenom postaje i mainstream politika, koja preuzima vlast i oblikuje nove društvene norme. Možemo li govoriti i o sporadičnim pojavama (para)militarizacije i na Balkanu i u Bosni i Hercegovini?
 
Kako se Europa sa tim novim kartama na stolu nosi, i prijeti li nominalnom vrijednosnom kodu Stare europske dame posve novo političko okruženje, koje se pojavljuje sve više na radaru društava u kojima živimo na europskom kontinentu?
 
Kada dođe rat / Až přijde válka
Češka, Hrvatska, 2018, 76 min.
Režija: Jan Gebert 
 
Na prvi pogled, Peterov život se ne razlikuje od života bilo kojeg drugog prosječnog evropskog tinejdžera – živi s roditeljima, ima lijepu djevojku i upisao je fakultet. Međutim, Peter vodi jedan sasvim drugačiji život kao vođa paravojne grupe „Slovenski branci“ koja uz prešutnu saglasnost vlasti regrutuje stotine mladih Slovaka. Cilj ove grupe je jednostavan – pripremiti se za rat i izgraditi uzorno društvo zasnovano na vojnoj disciplini, poslušnosti i strahu. Peter se nada da će jednoga dana, kao sjajan političar, čitavo društvo moći ubijediti u ispravnost svojih ideja.
 
U sklopu Dana ljudskih prava besplatno pogledajte film COLECTIV Alexandera Nanaua
Suočavanje s prošlošću
33 svjetske i 3 međunarodne premijere u BH Film programu
13. Dan ljudskih prava
Dan ljudskih prava na 26. Sarajevo Film Festivalu: u utorak panel diskusija