Navigacija

Objave

Vijeće Evrope usvojilo Preporuku o rodnoj ravnopravnosti u audio-vizuelnom sektoru

Preporuka je usvojena slijedom Deklaracije koju je Vijeće Evrope usvojio na svojoj konferenciju održanoj u Sarajevu u augustu 2015. tokom Sarajevo Film Festivala, pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine Komitetom ministara.

STRASBOURG, 28/09/2017 - Komitet ministara Vijeća Evrope usvojio je Preporuku o rodnoj ravnopravnosti u audio-vizuelnom sektoru.

Preporuka je usvojena slijedom Deklaracije koju je Vijeće Evrope usvojio na svojoj konferenciju održanoj u Sarajevu u augustu 2015. tokom Sarajevo Film Festivala, pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine Komitetom ministara.

U pripremi preporuke je učestovao veliki  broj stručnjaka raznih profila iz filmskih fondova i emitera TV programa iz zemalja članica Vijeća Evrope koji su sarađivali sa predstavnicima istaknutih tijela i organizacija iz audio-vizuelnog i akademskog sektora. 

Radi se o prvoj sve-evropskoj preporuci za priznavanje problema u vezi sa ravnopravnošću polova u audio-vizuelnom sektoru, a koji uključuju:

-      Odsustvo svijesti o širokoj rasprostranjenosti spolne neravnopravnosti;

-      Svjesne i nesvjesne polne predrasude na svim nivoima i neravnopravnu raspodjelu finansijskih sredstava za audio-vizuelne sadržaje između muškaraca i žena.

Ovo je također i prva preporuka koja promoviše niz praktčnih rješenja za gore pomenute probleme.

Vlade zemalja članica Vijeća Evropa se u preporuci pozivaju da:

- preispitaju vlastite legislative i politike;

- prikupe, prate i objave relevantne podatke;

- održe relevantna istraživanja;

- ohrabre već započete aktivnosti na unaprijeđenju medijske pismenosti;

- unaprijede procese koji imaju za cilj da osiguraju odgovornost nadležnih tijela.

Dokument također sadrži detaljne preporuke za niz metoda za nadzor aktivnosti i indikatore uspjeha, koji imaju za cilj da olakšaju prikupljanje relevantnih podataka i preduzimanje dosljednih aktivnosti zasnovanih na tim podacima.

Osim toga, dokument uključuje praktičnu listu referentnih mehanizama za unaprijeđenje znanja u ovom sektoru.  U narednom će periodu biti organizovan niz aktivnosti kako bi se distribuirale informacije o najboljim praksama i praktičnim aktivnostima.

Sudionici Slano Film Days budućnost su regionalne filmske scene
Otvorene prijave za volontiranje na 30. Sarajevo Film Festivalu
Snimi reel i sudjeluj u pozivu „Idemo na Festival“ Sarajevo Film Festivala i UniCredit Bank
Nastavljena saradnja s Glavnim sponzorom UniCredit Bank
30. Sarajevo Film Festival: Počasno Srce Sarajeva i program „Posvećeno“ Eliji Suleimanu